Disleksija, Disgrafija, Diskalkulija

Disleksija je poremećaj čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematskog učenja, motivacije i drugih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova. Disleksija predstavlja značajan raskorak između stvarnog (postojećeg) i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast.

Ukoliko vaše dete i pored prosečne ili nadprosečne inteligencije ne može da nauči da čita ili mu isto predstavlja problem u smislu razumevanja pročitanog možemo posumnjati da se radi o disleksiji. Disleksija se vrlo često javlja paralelno sa disgrafijom koje označava problem sa pisanjem i sa diskalkulijom (smetnje u računanju).

Disgrafija je poremećaj u savladavanju veštine pisanja. Manifestuje se neurednim i nečitljivim rukopisom, slovima koja su različite veličine i neravna, nepovezana, a redovi su postavljeni koso ili ukrivo. Slova su okrenuta na pogrešnu stranu, nedostaju ili se zamenjuju drugim slovima, rečeninica je gramatički nepravilna. Ova dva sindroma često zagorčavaju život deci od najranijih razreda.

Diskalkulija je matematička verzija disleksije. Radi se o retkom poremećaju zbog kojeg je pojedincu teško da uči i savlada matematiku