AIT/FST

Odakle potiče AIT/FST?

AIT ( na engleskom Auditory Integration Training, na srpskom Auditivni Integracioni Trening, na mađarskom Hallási Figyelem Tréning) se vezuje za francuskog otorinolaringologa doktora Guy-a Berard-a. FST (Filter Sound Training) je kompjuterski program koji je razvila Rosalie Seymor učenica i saradnica doktora Berard-a. U 2017-oj godini se pojavljuje verzija za tablet koja dobija ime PortaFST. U našem logopedskom centru radimo upravo uz pomoć ove verzije, čiji se server konstantno obnavlja.
AIT/FST je danas već rasprostanjen u svetu. U Mađarskoj je prisutan od 2011 godine, dok se u Vojvodini, u Srbiji pojavio prvi put.Šta je AIT/FST trening?

AIT/FST je specijalni i intenzivni trening, čiji je cilj, da podstiče efikasnost centralne auditivne obrade.> Njegov glavni operacioni metod je podsticanje mehanizma auditivne pažnje, neka vrsta auditivne „gimnastike“. Osoba (dete ili odrasla osoba) sluša personalizovanu, elektronski modifikovanu muziku, u kojoj se visoki i niski tonovi iznenada i brzo smenjuju, tako mozak uvek dobija potpuno nove impulse. Ovu specijalno odabranu i modifikovanu muziku softver nasumično meša. Na kraju treninga slušni mehanizam se stabilizuje, a mozak će biti sposoban za efikasnije slanje auditivnih informacija.Šta znači obrada auditivnog stimulusa?

Sluh ima veoma bitnu ulogu u percepciji čoveka. Često najpre čujemo nešto, pre nego što bismo videli. Slušanje je sukcesivni proces, zato zahteva potpunu pažnju. Ukoliko ne održavamo pažnju, auditivnu informaciju nećemo biti u stanju niti razumeti, niti zapamtiti. Obrada auditivnih informacija je veoma komplikovan proces pored pravilnog funkcionisanja slušnog aparata, preciznog sprovođenja zvučnog stimulusa, obrada u nervnom sistemu se sprovodi na više nivoa. Dobra auditivna obrada je veoma bitna za razvoj govora i jezika, za formiranje fonološke i fonetičke svesti. Ona je jedna od najbitnijih odredbi za percepciju i za potpunu sposobnost učenja (pisanje, čitanje, brojanje). U slučaju poremećaja obrade auditivnih stimulusa centralni nervni sistem ne obrađuje informaciju dovoljno efikasno i precizno. Poremećaj može da bude prisutan bilo gde u slušnom sistemu, pa čak i na više mesta simultano, od puža do moždanog stabla. Veliki broj dece sa smetnjama u učenju ima poteškoće na polju obrade auditivnih podsticaja. Kod 40% dece sa smetnjama u učenju osnovni problem čini poremećaj auditivne obrade, mada postoje istraživanja po kojima može da bude i do 80%.Simptomi poremećaja centralne auditivne obrade mogu da budu:

 • slušna nepažnja, pogrešno tumačenje uputstva, zaboravljanje onoga što je čuo
 • zaostajanje ili spor odgovor na slušni (auditivni) podsticaj
 • slaba auditivna memorija, otežano učenje preko slušnog kanala
 • preosetljivost na određene glasove, buku
 • poteškoće u lokalizaciji glasova, u filtriranju bučne pozadine
 • poteškoće u pravopisu i u slaganju izgovorenog glasa sa slovnim znakom
 • zakašnjen ili ometen razvoj govora, jezički poremećaj
Slaba auditivna obrada se ispoljava ne samo u poremećaju učenja, već rezultira i probleme ponašanja ili smetnje u održavanju pažnje.

Posledice poremećaja centralne auditivne obrade mogu biti:

 • slaba percepcija govora
 • slabo razumevanje govora
 • slabo razumevanje slušanog teksta
 • govorne mane
 • održavanje pažnje i problemi ponašanja
 • poteškoće u čitanju i pisanju


Često se udružuju i sledeći problemi:

 • za vreme detinjstva česte upale uha, gornjih disajnih puteva, alergije
 • slabljenje sluha
 • motorički problemi
 • slaba ravnoteža
 • poremećaj vizualne obrade


AIT/FST trening se preporučuje kada su prisutni sledeći problemi:

 • U slučaju jezičkih poteškoća:
  • ukoliko postoji poremećaj u percepciji i razumevanju govora
  • ukoliko kasni razvoj govora (sa 3 godine još ne priča)
  • ukoliko usmena uputstva otežano prati, kasni sa reakcijama
  • ukoliko se teško izražava, ima problem u nalaženju reči, govor je agramatičan
  • ukoliko teško usvaja pesmice, recitacije, pesme
  • ukoliko je govor teško razumljiv, ako se pored dugotrajne logopedske terapije formirani/naučeni glasovi teško automatizuju u spontani govor
 • U slučaju ušnih/slušnih poteškoća:
  • ukoliko često ima upalu srednjeg uha (pošto otitis otežava percepciju govora, razvoj govora)
  • ukoliko mu pažnju ometa i najmanja buka
  • ukoliko mu smetaju svakodnevni zvukovi, začepi uši
  • ukoliko ima slušnu preosetljivost
  • ukoliko slabo čuje
  • bučno oštećenje, u slučaju žalbe na sluh usled redovne preterane buke (radno mesto, muzičari).
 • U slučaju nespretnosti u kretanju, kod poremećaja ravnoteže
 • Uvećanje prisustva senzorne senzitivnosti (slaba ravnoteža, osetljivost kože, jednolična ishrana)
 • U slučaju poteškoća u učenju:
  • ukoliko se sporo razvija sposobnost za čitanje, pisanje i pravopis
  • kod poremećaja učenja
  • disleksija
  • disgrafija, disortografija
  • diskalkulija
 • U slučaju poremećaja pažnje
 • U slučaju poremećaja u vezi ponašanja, hiperkinetični poremećaj
 • Kod autizma


Tok treninga:

AIT/FST trening može da vodi isključivo stručni terapeut, koji po rezultatima slušnog pregleda, personalizovano podešava program za određenu osobu.

 • Trening traje 10 dana, 2x30 minuta, sa najmanje 3 sata pauze između.
 • Trening se odvija uz pomoć specijalnog uređaja PortaFST-a, koji radi samostalno i nema potrebu za konstantnom internet vezom. Rukovanje s njim je jednostavno, kontrolu pridržavanja protokolu vrši sam uređaj.
 • PortaFST je mobilan uređaj, pa se tako trening može vršiti i kod kuće, pri cemu ne remeti dnevnu rutinu deteta.


Protokol:

 • Pre Treninga obavezan je pregled koji obavlja AIT/FST trener, a koji će uključiti, ukoliko je to potrebno, razne defektološke, logopedske preglede. Trener može da zahteva i uključenje drugih stručnjaka.
 • Pre početka treninga je potreban pregled sluha kod lekara otorinolaringologa. Kod starijih od 5 godina potreban je i audiometrijski pregled. Audiometrijski pregled oba uha treba da obuhvata 11 frekvencija (125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1000Hz, 1500Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 8000Hz), odnosno da prag sluha kod svake frekvencije bude određen. Potrebno je izmeriti prag sluha i iznad 0dB \ (-10dB), jer taj rezultat može da ukaže na auditivnu preosteljivost, hiperakuzis. Audiometrijske rezultate AIT/FST trener tumači i na osnovu njih se rade personalizovana podešavanja.
  Dešava se da je aktualan sluh>, izmeren od strane audiologa u granicama normale. Problemi auditivne obrade se ispoljavaju u ponašanju, u delovanju pažnje, u socijalnim vezama, u slabostima percepcije govora, itd., što audiomerija ne može pokazati.
 • Pre početka treninga je potreban nalaz otorinolaringologa, ne stariji od nedelju dana. Trening može da deluje isključivo ukoliko su uho-nos zdravi.

  Za vreme treninga treba da:
  • Obezbedimo mirnu atmosferu detetu, po potrebi dovoljnu količinu sna i uravnoteženu ishranu. Podrška okoline je izuzetno važna, pošto dete učestvuje u intenzivnom treningu.
  • Izbegavamo pokrete i terapije koje znatno utiču na ravnotežu, pošto ovaj trening deluje na nervni sistem i unutrašnje uho.

  Dok trening traje:
  • Najviše bi odgovaralo da se osoba relaksira, ali dete može i da crta, da boji ili da se igra plastelinom, itd. Svaka igra je dozvoljena koja ne zahteva razmišljanje;
  • Električne uređaje koji služe zabavi (npr.: TV, telefon, Xbox) je ZABRANJENO koristiti.

  Za vreme treninga (10dana) i narednih 4 meseca je ZABRANJENO slušati muziku preko slušalica, zadržavati se na bučnim mestima (koncert, bioskop, utakmice).


Očekivani rezultati treninga:

Rezultati treninga se javljaju na razne načine i u različitim vremenskim periodima kod pojedinaca. Već za vreme treninga ih možemo uočiti, ali na promene možemo računati i u toku naredna 4 meseca. Da bi trening imao što potpuniji efekat, bitno je pridržavati se PROTOKOLA.Efekti:
 • Poboljšava se sposobnost percepcije govora i razumevanje. Pošto se poboljšala obrada auditivne informacije, brže reaguje na verbalna uputstva, smanjuje se broj povratnih pitanja, odnosno broj nesporazuma.
 • Potpomaže u pokretanju govora, u terapiji artikulacije.
 • Poboljšava se verbalna memorija, sposobnost pravopisa i čitanja.
 • Smanjuje se slušna preosetljivost.
 • Manje ga iritira buka okruženja, koja kod mlađih uzrasta deluje zastrašujuće, dok kod starijih utiče na kapacitet pažnje.
 • Stišava se raniji glasan govor.
 • Poboljšava se sposobnost pažnje i koncentracije.
 • Poboljšava se ravnoteža, u nekim slučajevima dete bolje podnosi jače podsticaje ravnoteže (npr. : ljuljanje, okretanje). Efektivno se menja i koordinacija pokreta.
 • Popravlja se detetovo raspoloženje, poboljšava se ponašanje, dete više sarađuje i bude upornije.


Linkovi:

http://filteredsoundtraining.net/
https://aitmagyarorszag.hu/