Rano otkrivanje I tretman poremećaja psihomotornog razvoja

Psihomotorni razvoj novorđenčeta i odojčeta (od rođenja do 1 godine) može se deliti u 4 TRIMENONA.

U PRVOM TRIMENONU prisutni su primitivni refleksi. U prvom mesecu okreće glavicu levo-desno, šake su stisnute u pesnice. Na kraju trećeg meseca odiže glavu, okreće prema izvoru nadražaja, oslanja se na laktove.

U DRUGOM TRIMENONU primitivni refleksi su polako ugašeni, ref.hvatanja na dlanovima i tabanima su još prisutni. U četvrtom mes. oba lakta leže ispred linije ramena, u petom mesecu podiže rasterećenu rukicu da bi prihvatila ponuđenu igračku. U šestom mesecu odojče se sve više odiže i oslanja se na ispružene ruke. Na kraju drugog trimenona posmatra svoj lik u ogledalo, glasno se smeje i guče.

U TREĆEM TRIMENONU odojče je spsobno da se okrene sa leđa na trbuh na obe strane. U osmom mesecu zauzima četvornožni položaj. U devetom mesecu odojče će otkriti mogućnost kretanja napred.

UČETVRTOM TRIMENONU odojče je spremno za sedenje, za puzanje, klečanje, uspravljanje u stojeći položaj i hodanje. U 11. mes. stajanje postaje sve sigurnije, u 12. mes 90% dece stoji samostalno i preve prve korake.

U praćenju psihomotornih funkcija i razvoja posmatra se uredan tempo motornih funkcija do godinu dana, u drugoj i trećoj godini uz motorni razvoj prati se i percepcija, govorno ispoljavanje, razumevanje govora i socijalno ponašanje. Ukoliko psihomotorni razvoj teče usporeno ali harmonično onda će se verovatno sa intenzivnom stimulacijom razviti uredan razvoj, dok ukoliko psihomotorni razvoj teče disharmonično najverovatnije će se razviti teži poremećaj u razvoju.