Rano otkrivanje I tretman poremećaja psihomotornog razvoja

Psihomotorni razvoj novorđenčeta i odojčeta (od rođenja do 1 godine) može se deliti u 4 TRIMENONA.

U PRVOM TRIMENONU prisutni su primitivni refleksi. U prvom mesecu okreće glavicu levo-desno, šake su stisnute u pesnice. Na kraju trećeg meseca odiže glavu, okreće prema izvoru nadražaja, oslanja se na laktove.

U DRUGOM TRIMENONU primitivni refleksi su polako ugašeni, ref.hvatanja na dlanovima i tabanima su još prisutni. U četvrtom mes. oba lakta leže ispred linije ramena, u petom mesecu podiže rasterećenu rukicu da bi prihvatila ponuđenu igračku. U šestom mesecu odojče se sve više odiže i oslanja se na ispružene ruke. Na kraju drugog trimenona posmatra svoj lik u ogledalo, glasno se smeje i guče.

U TREĆEM TRIMENONU odojče je spsobno da se okrene sa leđa na trbuh na obe strane. U osmom mesecu zauzima četvornožni položaj. U devetom mesecu odojče će otkriti mogućnost kretanja napred.