O nama

Best Friend Logopedsko- Defektološki Edukativni centar je otvoren 08.05.2018. godine radi pružanja stručne pomoći deci i odraslim osobama. Naš tim stručnjaka čine logopedi, defektolozi, psiholozi, pedijatar za konsultacije u vezi sa pravilnim psihofižičkim razvojem dece, fizioterapeut i učiteljica. Svi stručnjaci, članovi tima Best Friend centra, pružaju usluge najvišeg kvaliteta i standarda. U našem edukativnom centru se sprovodi rano savetovanje kada su u pitanju deca sa poremećajem govora i jezika, poremećajem ponašanja, teškoćama u učenju i poremećajem sluha. Sprovodimo individualan i prilagođen rad sa decom. Svi naši zaposleni imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom i koriste različite metode rada s ciljem da se postignu dobri rezultati. Rad sa decom podrazumeva i rad sa roditeljima, tako da u našem savetovalištu, roditeljima dajemo savete, objašnjavamo o kakvom se problemu radi, pomažemo mu da se adaptira na postojeću situaciju, učimo ga kako na najbolji način da pomogne svom detetu.