Psiholosko Savetovanje

Psihološka procena podrazumeva prikupljanje podataka od roditelja/staratelja deteta i samog deteta koji su od značaja za upoznavanje deteta i praćenje njegovog razvoja i psihološka testiranja. Ono može biti u vidu ispitivanja opštih i posebnih sposobnosti, osobina ličnosti, kognitivnog stila, motivacije za školsko učenje, profesionalnih opredeljenja, psiholoških činilaca uspeha i napredovanja deteta, primenom standardizovanih psiholoških mernih instrumenta i procedura, kao i drugih instrumenata procene radi dobijanja relevantnih podataka.

Obavlja se provera spremnosti za polazak u školu deteta starosti od šest do šest i po godina.

Savetodavni rad podrazumeva:
  • Savetodavni rad usmeren ka unapređivanju procesa praćenja i posmatranja dečjeg napredovanja u funkciji podsticanja dečjeg razvoja i učenja.
  • Savetodavni rad usmeren ka stvaranju psiholoških uslova za podsticanje celovitog razvoja dece.
  • Savetodavni rad sa decom koja imaju teškoće u učenju, razvojne, emocionalne i socijalne teškoće, probleme prilagođavanja, probleme ponašanja.
  • Savetodavni rad sa roditeljima, odnosno starateljima dece, odnosno učenika koji imaju različite teškoće u razvoju, učenju i ponašanju.
  • Pružanje podrške jačanju roditeljskih kompetencija u oblastima: komunikacija i saradnja, konstruktivno rešavanje problema, podrška razvoju ličnosti deteta, podučavanje i učenje, organizacija sredine i didaktičkog materijala.
  • Rad sa decom na unapređenju ključnih kompetencija, stavova i vrednosti potrebnih za život u savremenom društvu: strategije učenja i motivacije za učenje, veštine samostalnog učenja, koncept celoživotnog učenja, socijalne veštine (nenasilna komunikacija, konstruktivno rešavanje problema, interkulturalna komunikacija i uvažavanje različitosti), zdravi stilovi života, veštine donošenja odluka i drugo.

Rad može da se odvija u vidu jednokratne konsultacije nakon psihološke procene, može biti individualni rad samo sa roditeljem, samo sa detetom ili sa oboje, odnosno u saradnji sa članovima profesionalnog tima logopedskog-defektološkog edukativnog centra.