Dislalija

Dislalija je artikulacioni poremećaj, odnosno nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru glasova. Ispoljava se kroz izostavljanje glasa kao nemogućnost izgovora istog (trava-tava), zamene jednog glasa drugim (trava-tlava).