Biofeedback

Biofeedback je proces učenja kako da upoznamo sopstvene psihofizičke funkcije, odnosno, prepoznamo reakcije na stres i ponavljanim vežbama naučimo da ih kontrolišemo. Putem savremene elektronske tehnologije, terapeut, kao i sam pacijent, gledajući na monitoru lične pokazatelje stresa u momentu ispitivanja, dobijaju trenutne informacije o napetosti mišića, perifernoj temperaturi i znojenju, frekvenciji srčanog rada i disanja.

Kontinuiranim treningom uz pomoć terapeuta učimo kako da na potpuno neškodljiv način smanjimo stres, popravimo cirkulaciju, promenimo ritam disanja, pritisak, napetost mišića ili postignemo relaksaciju.

Naš stručni tim je završio edukaciju za primenu neurofidbek i biofidbek metoda u Beogradu kod profesora Nebojše Jovanovića pri Biofidbek Asocijaciji Srbije.

Nebojša Jovanović, psiholog, psihoterapeut i pisac, više od dve decenije se bavi psihoterapeutskim radom kombinujući psihodinamski pristup, bioenergetiku i psihofiziološke metode biofidbek i neurofidbek.