Disfazija

Specifični jezički poremećaj kod nas je poznatiji kao razvojna disfazija ili samo disfazija. Smatra se jednim od najčešćih neurokognitivnih poremećaja u ranom detinjstvu.

Za razliku od afazije koja podrazumeva gubitak prethodne već bar donekle razvijenih jezičkih i govornih sposobnosti, specifični jezički poremećaj označava kašnjenje u normalnom usvajanju jezika, odstupanje u nekom aspektu verbalnih funkcija ili najčešće u oba.

Disfazija se tipično ispoljava kroz usporen razvoj govora tokom ranih godina života. Često je vezana zakasnelo javljanje govora, mada to ne znači i da kasno progovaranje nužno podrazumeva ovaj poremećaj.