ADD, ADHD

ŠTA JE ADD-ADHD?

Poremećaj pažnje (Attention Deficit Disorder) i hiperaktivnost (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se najčešće javljaju u ranom detinjstvu.

Ovi poremećaji pažnje kod dece uglavnom se ispoljavaju kroz 4 osnovne karakteristike ponašanja:

Selektivna pažnja: deca sa ADD funkcionišu u dva ekstrema pažnje, za razliku od većine čija se pažnja održava u srednjim vrednostima veći deo vremena. Ona mogu imati ekstremni fokus pažnje, ali samo u situacijama koje su za njih nove i interesantne (najčešće su to video igrice ili gledanje T.V.), i izrazito lošu koncentraciju kada su u pitanju svakodnevne školske aktivnosti.

Pometenost: lako im se pomete tok misli, privuče ih i odvuče bilo koja spoljašnja stimulacija, ili bujica ideja koje nisu u funkcionalnoj vezi sa zadatkom koji obavljaju.

Impulsivnost: akcija ide pre refleksije, što ih često dovodi u opasnost i nevolje.

Hiperaktivnost: Preterana aktivnost koja je neprikladna situaciji. Većina ovih osobina javlja se kod sve dece povremeno. Kod dece sa poremećajima pažnje prisutna je većina ovih osobina, veći deo vremena, i u ektremnijem obliku. Čest pratilac ADD su drugi problemi u učenju kao što su disleksija, disgrafija, diskalkulija…