GMP

A beszédészlelés és beszédmegértés diagnosztikája és terápiája óvodás- és kisiskoláskorban.

Előfordul, hogy a beszédprodukció és beszédmegértés nem azonos ütemben fejlődik (óvodáskorban nem találtak korrelációt). Az utóbbit nehéz detektálni, mert nem olyan feltűnő, valamint a gyerekek (különösen, ha okosak) sok kompenzációs stratégiát alkalmaznak.
A beszédpercepció két szintje:

  • Beszédészlelés: akusztika, fonetika, fonológia
  • Beszédértés: szemantikai, szintaktikai, asszociációs viszonyok helyes feldolgozása

Célja: A standardizált diagnosztikai eljárással jól megállapítható, hogy a magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata a beszédészlelés és -megértés szempontjából életkorának megfelelően működik, ép fejlődésű, elmaradott, illetve zavart-e. A GMP diagnosztika célja a beszédpercepciós elmaradás vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítése.

Életkor: 3–13 éves korra van standardizált módszer a diagnosztizálásra és a fejlesztésre.