Logopédia-gyógypedagógia

A logopédiai terápia a beszédhibák korrigálására, megkésett beszédfejlődés esetén a beszéd beindítására, az anyanyelvi készségek fejlesztésére irányul, illetve vállaljuk a tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia) terápiáját, és ezek kialakulásának megelőzését prevenciós ellátás keretében, továbbá a beszédészlelési-beszédmegértési nehézségek kezelését. A gyermekek egyéni képességeinek felmérését követően az elmaradottnak ítélt területek kerülnek fejlesztésre. Fejlesztendő területek lehetnek a mozgás, a kommunikáció, valamint a megismerő (kognitív) területek. Mindez a gyermekek igényeihez igazodva, játékos keretek között valósul meg. Szeretettel várjuk azokat az óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeket, akiknél valamilyen képességbeli elmaradás merül fel.