Artikulációs zavar

A beszédhangok helytelen képzése. Két beszédhang felcserélése pl. R helyett L ejtése, beszédhang torzított ejtése, vagy kihagyása. A terápia célja a beszédhangok helyes kiejtésének elsajátítása. Ennek érdekében a szükséges képességek fejlesztése történik, játékos formában. A terápia lépései: az auditív észlelés, az artikulációs mozgások fejlesztése, a hiányzó vagy helytelenül képzett hangok kialakítása, rögzítése, automatizálása, ezáltal a beszédbe való beépítése.