AIT/FST

Az AIT/FST eredete

Az AIT (angolul Auditory Integration Traning, magyarul Hallási Figyelem Tréning) Dr. Guy Berard, francia orr-fül-gégész nevéhez fűződik. Az FST (Filter Sound Training) már egy számítógépes program, melyet Rosali Seymor fejlesztett ki, aki Dr. Berard munkatársa és egyben tanítványa is volt. Ezt továbbfejlesztve 2017-ben megjelent a tablet változat, ami a PortaFST nevet viseli. Logopédiai Központunkban a PortaFST-vel dolgozunk, melynek szervere folyamatosan frissül.
Az AIT/FST mára a világ több országában is elterjedt, Magyarországon 2011 óta van jelen, míg Vajdaságban, Szerbiában most először.


Mi az AIT/FST tréning?

Az AIT/FST speciális és intenzív tréning, melynek célja a központi auditív feldolgozás hatékonyabbá tétele. Fő operációs elve a hallási figyelmi mechanizmus számára nyújtott ingerlés, egyfajta auditív “gimnasztika”. Egy elektronikusan modulált, személyre szabott zenét hallgat az egyén (gyermek vagy felnőtt), melyben a magas és mély hangok kiszámíthatatlan időközönként, gyorsan váltakoznak, ezzel elérve, hogy az agy mindig teljesen új impulzust kapjon. A speciálisan összeválogatott, modulált zenét a szoftver randomizálja. A tréning végére a hallási mechanizmus helyreáll, és képes lesz az agy az auditív információ hatékony továbbítására.Mi a hallás? Mit jelent a hallott információ feldolgozása?

A hallás nagyon fontos szerepet játszik az ember észlelésében. Sokszor előbb halljuk meg a dolgokat, mintsem látnánk. A hallás szukcesszív folyamat, ezért teljes figyelmet követel. Ha nem tartjuk fenn figyelmünket, a hallott információt nem fogjuk tudni sem megérteni, sem megjegyezni. Az auditív információ feldolgozása igen bonyolult folyamat. A fül megfelelő működésén és a hanginger zavartalan továbbításán túl az idegrendszeri feldolgozás is több szinten történik. A jó auditív feldolgozás nagyon fontos a beszéd, a nyelv, a fonológiai- és a fonématudatosság kialakulásának szempontjából; az ép észlelés, a tanulási képességek, úgy mint az írás-olvasás-számolás egyik legfontosabb meghatározója. Auditív feldolgozási zavar esetében a hallott információt a központi idegrendszer nem kellő hatékonysággal és pontossággal dolgozza fel. A zavar bárhol előállhat a hallás rendszerében, sőt akár több helyen is szimultán, a csigától az agykéregig. Sok tanulási problémával küzdő gyermek mutat nehézséget az auditív ingerfeldolgozás területén. A tanulási nehézséggel küzdő gyerekek 40%-nál a hallási feldolgozási zavar képezi a probléma gyökerét, de vannak olyan kutatások, melyek szerint ez a szám akár 80% is lehet.A központi auditív feldolgozási zavar tünete lehet:

 • a hallási figyelmetlenség, utasítások félreértése, a hallottak elfelejtése
 • elmaradó vagy lassú válasz egy auditív ingerre,
 • gyenge auditív memória, hallási csatornán keresztül nehezített tanulás
 • túlérzékenység bizonyos hangokra, zajokra
 • nehézség a hangok lokalizálásában, a zajos hátterek kiszűrésében
 • nehézség a beszédhang-betű megfeleltetésben vagy a helyesírásban
 • megkésett vagy akadályozott beszédfejlődés, nyelvi zavar
A gyenge auditív feldolgozás nem csak tanulási nehézségekben mutatkozik meg, hanem magatartásproblémákat vagy figyelemzavart is eredményezhet.


A központi auditív feldolgozási zavar következménye lehet:

 • a gyenge beszédészlelés
 • a gyenge beszédértés
 • a hallás utáni nehéz szövegértés
 • beszédhiba
 • figyelmi és magatartási problémák
 • olvasási és az írási nehézség


Gyakran együttjáró problémák:

 • kisgyerekkorban ismétlődő fülgyulladások, felső légúti gyulladások, allergia
 • halláscsökkenés
 • motoros problémák
 • egyensúlyproblémák
 • vizuális feldolgozás zavara


Az AIT/FST tréning javasolt az alábbi problémák fennállásakor:

 • Nyelvi nehézségek esetében:
  • ha a beszéd észlelésének és megértésének zavara áll fenn
  • ha megkésett a beszédfejlődés (3 évesen még nem beszél a gyermek)
  • ha a szóbeli utasításokat nehezen követi, azokra késve reagál
  • ha nehezen fejezi ki magát, szótalálási problémái vannak, beszéde agramatikus
  • ha nehezen tanul verset, mondókát, dalokat
  • ha nehezen érthető a beszéde, ha hosszan tartó logopédiai terápia mellett sem tudnak a kiakalított beszédhangok beépülni a spontán beszédbe
 • Fül/hallásproblémák esetében:
  • ha gyakran van jelen középfülgyulladás (mert az otitis nehezíti a beszédészlelést, a beszédfejlődést)
  • ha a legkisebb zaj eltereli a figyelmét,
  • ha a hétköznapi zajok zavarják, megriad, befogja a fülét
  • ha hallási túlérzékenység áll fenn
  • halláscsökkenésnél
  • zajártalom, rendszeres túlzott hangerő okozta halláspanasz esetén (munkahely, zenészek).
 • Mozgásos ügyetlenség, egyensúlyzavar esetében
 • Fokozott szenzoros érzékenység jelenlétekor (egyensúlyproblémák, bőrérzékenység, egyoldalú táplálkozás esetében)
 • Tanulási nehézségek esetében:
  • ha az olvasás, írás és a helyesírás képessége lassan fejlődik
  • tanulási zavarnál
  • diszlexia
  • diszgráfia, diszortográfia
  • diszkalkúlia esetében
 • Figyelemzavar esetében
 • Viselkedési zavar, hiperkinetikus zavar esetében
 • Autizmusnál


A tréning menete:

Az AIT/FST tréninget csak végzettséggel rendelkező terapeuta végezheti, aki az egyén hallásvizsgálati eredménye alapján, egyénre szabottan állítja be a programot.

 • A tréning 10 napon keresztül napi 2 x 30 percig tart, minimum 3 óra különbséggel.
 • A tréning egy speciális készülékkel, fejhallgatóval történik. A PostaFST önállóan működik. Állandó internetkapcsolatra nincs szükség. Kezelése egyszerű, a protokoll betartását a készülék felügyeli.
 • Maga a PortaFST egy hordozható készülék, így a tréning otthon is elvégezhető. A gyermek napi rutinját nem változtatja meg, mert akár reggel és délután pl.: óvodából/iskolából jövet-menet is végezhető.


Protokoll:

 • A tréninget minden esetben kivizsgálás előzi meg. Az eslő konzultáció az AIT/FST trénerrel zajlik, aki amennyiben szükséges különböző gyógypedagógiai, logopédiai vizsgálatokat végez el, valamint kérheti más szakemberek bevonását is.
 • A tréning megkezdése előtt orr-fül-gégész által végzett hallásvizsgálat szükséges. 5 évesnél idősebbeknél audiometriai vizsgálat is szükséges. Fontos, hogy az audiometria során, mindkét fülön 11 frekvencia legyen vizsgálva (125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1000Hz, 1500Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 8000Hz), illetve, hogy a hallásköszöb mindegyiknél ki legyen mutatva. Még 0 dB fölött (-10dB) is, ha szükséges, ami a hiperéles hallást, az auditív túlérzékenységet mutatja ki. Az audiometriai eredményt az AIT/FST terapeuta értelmezi a tréningre való alkalmasság szempontjából. Az eredmény alapján készülnek el az egyénre szabott beállítások. Előfordul, hogy az audiológus által mért aktuális hallás a normál övezetben van, az auditív feldolgozás problémája mégis megmutatkozik a magatartásban, figyelmi működésben, szociális kapcsolatokban, a beszédészlelés gyengeségében stb., amit az audiometria nem tud kimutatni.
 • A tréning megkezdése előtt egy hétnél nem régebbi negatív fül-orr-gégészeti lelet szükséges. A tréning csak egészséges orr-fül esetében tudja jól kifejteni a hatását.


A tréning ideje alatt:

 • Biztosítsunk nyugodt környezetet gyermekünknek, igény szerinti és elegendő mennyiségű alvást és kiegyensúlyozott táplálkozást. A környezet támogatása kiemelten fontos, hiszen a gyermek egy intenzív tréningen vesz részt.
 • Kerüljük a fokozottan egyensúlyra ható mozgásformákat/terápiákat, mivel a tréning az idegrendszerre és a belső fülre hat.
 • Abban a 2x30 percben, amíg a trénig tart:
  • az a legmegfelelőbb, ha az egyén relaxál, de rajzolhat, kirakózhat vagy olyan játéktevékenységet végezhet, ami nem igényel gondolkodást;
  • szórakoztató elektronikai készüléket (pl: TV, telefon, Xbox) TILOS nézni, használni.
A tréning ideje alatt (10 nap) és az azt követő 4 hónapban TILOS fülhallgatón keresztül zenét hallgatni, zajos környezetben (koncert, mozi, sportmérkőzések, meccsek) tartózkodni.


A tréning várható hatása:

A tréning pozitív hatása egyénenként eltérő módon és időben jelentkezik. Már a tréning alatt is észlelhetjük ezeket, de számíthatunk változásra a tréninget követő 4 hónapban. Ahhoz, hogy a tréning minél teljesebben kifejtse hatását fontos, hogy betartsuk a PROTOKOLLT.

Hatására:
 • Javul a beszéd észlelésének és megértésének a képessége. Mivel javult a hallott információ feldolgozása, a gyermek gyorsabban reagál a verbális utasításokra, kevesebb a visszakérdezések száma, a félreértés.
 • Segíti a beszédindítást, az artikulációs terápiákat.
 • Javul a verbális memória, a helyesírás és az olvasás képessége
 • Csökken a hallási túlérzékenység.
 • Kevésbé iritálják a környezeti zajok, amelyek kicsiknél sokszor ijesztően hatnak, míg nagyobbaknál a figyelmi teljesítményt befolyásolják.
 • Halkul a korábban hangos beszéd.
 • Javul a figyelem és koncentráció képessége, ami kihat a gyermek teljesítményére.
 • Javul az egyensúly, esetenként jobban viseli a gyermek az erőteljesebb egyensúlyi ingereket (pl: hintázás, pörgés). Ennek hatására a mozgáskoordináció is változik.Javul a figyelem és koncentráció képessége, ami kihat a gyermek teljesítményére.
 • Javul a gyermek közérzete, viselkedése, együttműkőbbé és kitartóbbá válik.


Linkek:
http://filteredsoundtraining.net/
https://aitmagyarorszag.hu/